preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Vežica" Rijeka

Login
Tražilica
NATJEČAJI
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404
KAKO SE ZAŠTITITI NA INTERNETU

  

 

 

vijesti
Obavijest
Gordana Frol / datum: 12. 4. 2021. 07:13

Zahvaljujemo svim sudionicima iz zemlje i inozemstva na iznimno velikom odazivu, posebno u kategoriji nižih razreda- haiku( obje teme).

Zbog proljetnih praznika te otežanih uvjeta nastave, tj vaših upita- ako netko nije, a ima radove( haiku/ fotohajga) neka još pošalje ovaj tjedan- 12.- 16.4.2021.

-  haiku.vezica@gmail.com


Hajge su pristigle i pristižu, njih uvijek čekamo, obzirom na poštanske usluge dulje...

 

OŠ Vežica, Kvaternikova 49, 51000 Rijeka ( za haiku natječaj)

 


[OPŠIRNIJE]6. MEĐUNARODNI HAIKU NATJEČAJ VEŽICA,2021.
Gordana Frol / datum: 1. 2. 2021. 17:43

OŠ Vežica, Kvaternikova 49, Rijeka

KLASA: 602-11/21-03/01

UR.BR.: 2170-55-01-21-01

 

              6. MEĐUNARODNI HAIKU NATJEČAJ VEŽICA,2021.

Organizacijski odbor OŠ Vežica raspisuje 6. međunarodni haiku natječaj za sve učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, Hrvatskih dopunskih škola te škola u inozemstvu koje nastavu izvode na Hrvatskom jeziku.

 

 

KATEGORIJE: od 1. do 4.r., od 5. do 8.r.  za haiku i hajgu

 

HAIKU: I.SLOBODNA TEMA

               II.MORSKO DNO (zadana tema)

 

HAJGA:I. SLOBODNA TEMA

              II.  MORSKO DNO( zadana tema)      

 

ROK: 1.2.2021.-10.4.2021.

UPUTE ZA SUDJELOVANJE/PROPOZICIJE NATJEČAJA

HAIKU - svaki sudionik može u svakoj kategoriji sudjelovati s 1 radom, jedan neobjavljeni haiku na slobodnu i zadanu temu- morsko dno( hrvatski standardni jezik/ narječje, uz rječnik)

šalju se elektronskom poštom na haiku.vezica@gmail.com ( word doc./ Times New Roman,12 točaka).

U subjektu navesti, školu, kategoriju, temu( npr. OŠ VEŽICA,1-4.r.,MORSKO DNO - sve radove jednog mentora poslati u jednom, odnosno dva dokumenta( obzirom na temu- slobodna/ morsko dno).

PODACI ZA PRIJAVU: ime i prezime učenika, razred, a  u zaglavlju dokumenta navesti školu , adresu škole, ime i prezime mentora te el.poštu mentora i njegov telefonski kontakt. Ukoliko se učenik školuje po primjerenom obliku molimo navesti radi kategorije natječaja.

( Haiku pisati jedan ispod drugoga malim slovom/ ne podebljavati/ naslovljavati i sl.)

HAJGA- format( A4/ nešto veći- 1 neobjavljeni rad na slobodnu i zadanu temu- morsko dno( hrvatski standardni jezik/ narječje, uz rječnik) šalje se poštom/ predaje osobno  na adresu:

OŠ VEŽICA, KVATERNIKOVA 49( za haiku natječaj), 51000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVATSKA

Autor crteža ne mora biti i autor haikua, ali mora biti iz iste dobne skupine. Svaki rad na poleđini treba sadržavati podatke za prijavu.

PODACI ZA PRIJAVU: ime i prezime učenika autora crteža, tj.haikua, razred,  škola ,adresu škole, ime i prezime mentora te el.pošta mentora i telefonski kontakt.

Molimo zaštiti primjereno likovne radove prilikom slanja!

Likovni radovi - hajge se ne vraćaju!

( Hajga nije prikaz haikua, već naprotiv doživljaj potaknut haikuom, dakle maštovit, kreativan i originalan dječji uradak, primjeren dobi djeteta, u bilo kojoj likovnoj tehnici na kojem se haiku u pravilu piše rukom te se hajga ne lijepi na neki karton i sl.)

 

MOLIMO DA NE ŠALJETE ISTI HAIKU I ZA KATEGORIJU HAIKU I ZA KATEGORIJU HAJGE!

U kategoriji hajgi, od 5. do 8.r., isti učenik može sudjelovati i s ilustriranim crtežom, ali i s fotohajgom u slobodnoj i zadanoj temi.

 

 

FOTOHAJGA- učenici od 5.do 8.r.-učenička fotografija s haikuom-šalje se meilom

 sa svim podacima elektronski na haiku.vezica@gmail.com

 

NAPOMENA: Slanjem radova na  6. međunarodni haiku natječaj Vežica dopuštate da se osobni podaci učenika i fotografije sa susreta( ime i prezime te razred) mogu koristiti za  objavu u tiskanim i elektroničkim izvještajima, tj. objaviti i koristiti u svrhu natječaja.

 

Povjerenstvo će sve pravovremeno zaprimljene radove ,prema propozicijama natječaja, dobiti bez podataka o učeniku, prema dobnoj skupini i s rednim brojem pristizanja, a rezultati će, po završetku žiriranja, biti objavljeni na stanicama OŠ Vežica-Haiku Vežica  http://os-vezica-ri.skole.hr/haiku_susreti_ve_ica

SUSRETE PLANIRAMO( obzirom na epidemiološku situaciju) u OŠ Vežica te Japanskom vrtu ispred škole u lipnju ili rujnu, 2021. o čemu će svi sudionici biti na vrijeme obaviješteni.

RADUJEMO SE VAŠIM RADOVIMA I NASTAVKU SURADNJE!

-------

PODSJETNIK ZA ZAPISIVANJE HAIKUA:

1. Haiku je trostih u kojem stihovi imaju redom 5-7-5 slogova, ukupno 17, tj. između 12 i 20 slogova.

 2. Haiku često sadrži riječ koja određuje godišnje doba u kojem je haiku nastao.

 3. Haiku je neposredni izraz pjesnikova doživljaja, pri čemu nije sudjelovalo razmišljanje, zaključivanje i sl.

 4. Haiku pjesnik uranja u predmet svoje pjesme i ne ističe svoje»ja».

5. Tema haiku pjesme je priroda i čovjek u njoj. ( ZORNO PROMATRAJ PREDMETE IZ PRIRODE I RAZOTKRIT ĆE TI SE NEVIĐENA ČUDA!)

 6. Ljepota haiku poezije je u neposrednosti, istinitosti i životnosti.

 7. Vrijeme u kojem se događa haiku je beziznimno sadašnjost – prezent.

 8. Haiku ne smije biti kićen, NE TRPI RIMU I U PRAVILU NEMA NASLOV.

9. HAIKU NIJE AFORIZAM, NIJE POSLOVICA ili MUDRA DOSJETKA!

10. DOBAR HAIKU SADRŽI KIGO – riječ koja označava GODIŠNJE DOBA i  konkretizira situaciju sada i ovdje (PREZENT) te stanku, tj. prijelom KIREJI - riječ koji dijeli i stavlja pjesmu u međusobni odnos koji je nekad jasan, a nekad nije, dakle ostaje čitatelju da ga odgonetne te taj treći stih uvijek ima iznenađujući faktor. Takav paralelni odnos zovemo JUKSTPOZICIJA.

Više o  haiku stvaralaštvu i načinima rada s učenicima možete pogledati i u prilozima na stranicama škole - http://os-vezica-ri.skole.hr/haiku_susreti_ve_ica

te u Prilogu zadnjeg Zbornika s 5. međunarodnog haiku natječaja, 2020.( http://os-vezica-ri.skole.hr/upload/os-vezica-ri/images/newsimg/1665/File/ZBORNIK%205.ME%C4%90UNARODNOG%20HAIKU%20NATJE%C4%8CAJA%20VE%C5%BDICA.pdf)

 

 


[OPŠIRNIJE]ZBORNIK 5.MEĐUNARODNOG HAIKU NATJEČAJA VEŽICA
Bosiljka Jelača / datum: 29. 1. 2021. 13:08

Ovdje možete preuzeti ZBORNIK 5.MEĐUNARODNOG HAIKU NATJEČAJA VEŽICA.

 

[OPŠIRNIJE]5. međunarodni haiku natječaj Vežica, 2020.
Kristina Tonković / datum: 23. 10. 2020. 15:54

Poštovani sudionici 5. međunarodnog haiku natječaja Vežica, 2020.,

zahvaljujemo još jednom svim učenicima i njihovim mentorima, iz zemlje i inozemstva, na ovogodišnjem sudjelovanju u obje kategorije.

Nadali smo se jesenjem okupljanju u Japanskom vrtu ispred OŠ Vežica u Rijeci, no to zbog propisanih epidemioloških mjera nije moguće.

Zbornik ovogodišnjeg natječaja je u tisku te će svi nagrađeni/pohvaljeni, kao i škole sudionice, poštom primiti svoje primjerke.

Raduje nas kontinuitet škola i mentora tijekom pet godina, kao i svih koji se javljaju prvi puta, a oko 2500 radova u petogodišnjem trajanju, vjerojatno je doprinesao uz druge dječje haiku natječaje, kao i uspjesi naših učenika na japanskim haiku natječajima da se ovih dana i naši haiku susreti nađu u svjetskom projektu Haikupediji!

Živimo i nadalje haiku trenutke!


[OPŠIRNIJE]5.MEĐUNARODNI HAIKU NATJEČAJ VEŽICA, 2020.
Gordana Frol / datum: 11. 7. 2020. 07:50Zahvaljujemo svim učenicima, mentorima i školama na sudjelovanju i ove
godine.
Čestitke najuspješnijima u obje kategorije!

Na žalost, nismo se mogli susresti prema predviđenim rokovima, no vjerujemo
da će početkom nove školske godine biti mogućnosti za održavanje susreta,
promociju Zbornika i održavanje 5.haiku susreta Vežica. O svemu ćete biti
obaviješteni!


[OPŠIRNIJE]HAJGE, 5.MEĐUNARODNI HAIKU NATJEČAJ VEŽICA, 2020.
Gordana Frol / datum: 3. 7. 2020. 07:00

 

Ukupno je pristiglo 82 hajge- 40 niži/ 42 - viši razredi. Hajge je žirirala 
ZVIJEZDANA PROHASKA, PROF., viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost u Agenciji za odgoj i obrazovanje u Rijeci.
Čestitke nagrađenim učenicima i njihovim mentorima!

Hvala svima na sudjelovanju u ovoj neobičnoj haiku godini, no vjerujemo da se početkom iduće školske godine vidimo na promociji Zbornika i druženju svih nagrađenih / pohvaljenih u obje kategorije- haiku i hajga!

Rezultati:

SLOBODNA TEMA, 1.- 4.r.


Nagrade:

1.NOA LINIĆ/MAŠA ŠTAKIĆ, 2.r., OŠ Vežica, Rijeka
2.MARKO MIKULIĆ, 2.r., OŠ fra S.Vrljića, Sovići, BiH
3.ALLEGRA ZORIČIĆ, 2.r., OŠ Vežica
Pohvala:
Anteo Šimić/ Anamarija Saldo, 4.r. , OŠ fra S.Vrljića, Sovići, BiH


TEMA: KARNEVAL
Nagrade:
1.SIMONA ZUKANOVIĆ, 3.r., OŠ Novska, Novska
2. ANDRO NIKŠIĆ,2.r., OŠ Vežica, Rijeka
3.STELLA GAŠPARINI,3.r., OŠ  Kozala, Rijeka