2010-03-04 12:18:00

6.c ima veliko srce

Kad su pročitali u novinama da su djeca ostala bez igračaka, prikupili su igračke za tri brata u dobi od 2,4 i 8 godina te poslali u Kupljenovo.


Osnovna škola "Vežica" Rijeka