2012-11-27 13:23:09

Čakavčići pul Ronjgi

Mislav Rumora, 7.a čije su čakavske pjesme i prijašnjih godina bile nagrađivane na državnoj razini, ove je godine nagrađen na našoj domaćoj manifestaciji koja njeguje čakavski izričaj "Čakavčići pul Ronjgi" te je pozvan na predstavljanje 18. knjige Čakavčića te izvođenje svoje nagrađene pjesme s mentoricom Mihovilom Čeperić- Biljan.

Osim nagrađenog rada Mislava Rumore, ove godine uvršteno je u zbornik i jedanaest literarnih radova sljedećih učenika: Erika Krbavca, Ane Bačić, Lare Drljače, Ivana Rupčića, Ornelle Turato i Petre Šapić- učenici 5.a

mentorica Ines Doričić

Monice Milović, Gabriele Čerkez i Eme Franković - učenice 6.a

Antonele Čerkez i Lorene Šustar - učenice 8.a

mentorica Ester Acinger
 

Čestitamo!


Osnovna škola "Vežica" Rijeka