2009-06-02 00:00:00

Profesionalna orijentacija osmih razreda

U programu profesionalne orijentacije učenika osmih razreda predviđene su i prezentacije srednjih škola i njihovih nastavnih programa.

Do sada su u našoj školi svoj rad prezentirale Elektroindustrijska i obrtnička škola -Rijeka, Prva riječka hrvatska gimnazija i Prva sušačka hrvatska gimnazija.

U utorak, 26. svibnja 2009. održala se je prezentacija Trgovačke i tekstilne škole u Rijeci, a 28. svibnja  2009. prezentacija Ugostiteljske škole iz Opatije.Mirjana Vežnaver, pedagog

 


Osnovna škola "Vežica" Rijeka